View Site in English

Mae dosbarthiadau Ioga Cyffredinol ar gyfer pob gallu wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd lawer ym Meidrim ac maent yn awr yn cael eu cynnal yn Festri Capel Bethel ar waelod Ffordd Trelech bob nos Fercher a nos Iau yn ystod y tymor.


Mae'r holl ddosbarthiadau yn £7 y sesiwn os cânt eu harchebu mewn blociau hanner tymor. Ar gyfer talu-fel-i-chi-fynd, ma nhw yn £8.


Am ragor o wybodaeth ewch i  www.yogamoon.info 

neu cysylltwch â Linda ar 07717 396 150 neu e-bostiwch:  lamcdermott37@googlemail.com

Yoga Image