View Site in English

Mae'r Cyngor Cymuned Meidrim wedi plannu coed berllan ar Barc y Pentref er cof am yr hwyr Anthony "Pant" Thomas.

Roedd Anthony yn ddyn mawr ag yn wir yn rhan mawr iawn o fywyd pentref a cymuned Meidrim am nifer lawer o fynyddoedd,  Mae'r cofeb yn un weddus dros ben am fod teulu'r Pant" wedi rhoddi'r "Berllan", hynny yw, maes Chwarae'r Plant i'r gymuned 'nol yn ystod y chwedegau.

"Braffydd gweld y berllan newydd hon yn cynnwys ffrwythau fel ffrwyth ei ymdrechion ef."

2019/2020 Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

Audit Notice


CYNGOR CYMUNED MEIDRIM

RHYBUDD ARCHWILIO

ARDYSTIO A CHYMERADWYO CYFRIFON
BLYNYDDOL 2019/2020

Mae Rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Cymuned Meidrim lofnodi a dyddio’r datganiad cyfrifon. Hefyd, ardystio ei fod yn cyflwyno derbynebau a thaliadau Cyngor Cymuned Meidrim yn iawn am y flwyddyn 2019/2020. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin, 2020.

 Oherwydd yr achosion o COVID-19 hyd yma nid yw Cyngor Cymuned Meidrim wedi gallu cyfarfod i gymeradwyo’r cyfrifon. Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y swyddog ariannol cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio’r datganiad o gyfrifon pan fydd pwysau uniongyrchol achosion COVID-19 wedi tawelu.

 Llofnod: Joy Waters

Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol