View Site in English

Cysylltwch â'ch Cynghorydd

Manylion cyswllt:

Clerc Cyngor Cymuned Meidrim a Swyddog Ariannol Cyfrifol:  
Joy Waters.
56 Heol Rhydaman, Tycroes, Rhydaman, Sir Gar, SA18 3QN.
Rhif ffôn: 01269 594157
E-bost: joywaters@hotmail.co.uk
 
Cynghorwyr:
Cadeirydd: Cynghorydd Tess Sinden. 
Pleasant View, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QA
Rhif ffôn: 01994 230854
E-bost: tess@pleasantview.org.uk
 
Is-cadeirydd: Cynghorydd Rona Crane
Ty Penrheol, Meidrim, Sir Gar, SA33 5NX
Rhif ffôn: 01994 231220
E-bost: rona@swiftrelocations.co.uk

Cynghorydd Sir: Cynghorydd Jean Lewis, Neuadd, Trelech, Sir Gar, SA33 5PW

Rhif ffon: 01994 484334

E-bost: jeanlewis@carmarthenshire.gov.uk
 

Cynghorydd Dyfrig Mason (Annibynnol), 5 Fountain Row, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QG

Cynghorydd Daniel Robinson, (Annibynnol), 2 Penybont, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QL

Cynghorydd Selwyn Runnet, (Annibynnol), Maes-y-coed, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QA

Cynghorydd Helen Williams (Annibynnol), Ty Cornel, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QQ

Cynghorydd Mark Evans (Annibynnol), Fountain Inn, Fountain Row, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QG

Co-opted:

Cynghorydd Richard Kavanagh (Annibynnol), Brynderi, Bancyfelin, Sir Gar, SA33 5NN

Cynghorydd Steven Kind (Annibynnol), Penbigwrn, Meidrim, Sir Gar, SA33 5NY